1 Follower
Paradoks on IMDB
First Aired: September 6th, 2012
Status: Continuing
Genre: Crime, Drama
Network: TVP2
Summary:
Next Episode:
New episode date is not available for now
Episode Statistics:
# of Episodes: 13
# of Episodes I watched: 0
# of Episodes I haven't watched: 13
Last Episode I watched: -
Cast
Bogusław Linda
as Podinspektor Marek Kaszowski
Sebastian Pawlak
as Aspirant Marcin Chajduk
Ewa Skibińska
as Patolog Barbara Bartke
Andrzej Zieliński
as Piotr Zieliński, BSW chief
Cezary Łukaszewicz
as Aspirant Jacek Czerwiński "Młody"
 
Arkadiusz Jakubik
as Prokurator Witold Sobecki
Anna Grycewicz
as Podkomisarz Joanna Majewska
Gabriela Muskała
as Komisarz Monika Piechocka